งาน กยศ.,กองพัฒนานักศึกษา,LPRU 054-237399 ต่อ 4103 kyslpru.2564@gmail.com
จำนวนผู้กู้ทั้งหมด 1/2566

1806

จำนวนกู้ค่าเล่าเรียน 1/2566

1614

จำนวนกู้ค่าครองชีพ 1/2566

1706

อ่านก่อน!

แจ้งสถานะผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

รายใหม่

คือ ผู้ที่ไม่เคยผ่านการกู้ยืมเงินจากสถานศึกษาใดมาก่อน มีความประสงค์จะยื่นกู้ยืมเงินกับ ม.ราชภัฏลำปาง ในปี 2566 เป็นครั้งแรก

รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น

คือ ผู้ที่เคยผ่านการกู้ยืมเงินจากสถานศึกษาเดิม มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อเนื่องที่ ม.ราชภัฏลำปาง ในปี 2566

รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา

คือ ผู้ที่กู้ยืมเงินกับ ม.ราชภัฏลำปาง อยู่ก่อนแล้ว โดยส่วนมากจะเป็นการเลื่อนชั้นปี เช่น ปี 1 ขึ้นปี 2 เป็นต้น รวมถึงผู้กู้ ที่ลงเรียนใหม่ แต่เคยกู้ยืมเงินกับ ม.ราชภัฏลำปาง มาก่อน

สงสัยสอบถาม ได้ที่

054-237399 ต่อ 4103

Nature Of Borrowing
ลักษณะผู้ยืมเงิน
ลักษณะที่ 1

ขาดแคลนทุนทรัพย์

(รายได้ครอบครัวต่อปี ไม่เกิน 360,000 บาท)
ลักษณะที่ 2

ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังสังคมและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ลักษณะที่ 3

ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

ลักษณะที่ 4

เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

Download
เอกสาร กยศ.
รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2567

รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

"ตัวอย่างการกรอกเอกสาร"

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

"ตัวอย่างการกรอกเอกสาร"

แบบฟอร์มจิตสาธารณะ ภาคเรียนที่ 1/2567

"ตัวอย่างการกรอกเอกสาร"

แบบฟอร์มการแนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ ภาคเรียนที่ 1/2567

"ตัวอย่างการกรอกเอกสาร"

กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม

รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น

ขั้นตอนการลงทะเบียนระบบกู้ยืมเงินแบบดิจิทัล DSL และ แอปพลิเคชัน กยศ.Connect

ผู้กู้ยืมเงินทุกคน

แบบฟอร์มจิตสาธารณะ ภาคเรียนที่ 1/2567

ผู้กู้ยืมเงินทุกคน

แบบฟอร์มการแนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ ภาคเรียนที่ 1/2567

ผู้กู้ยืมเงิน

กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม

ผู้กู้ยืมเงินทุกคน

คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินลักษณะที่ 1 แบบใหม่

ผู้กู้ยืมเงินทุกคน

คุณสมบัติเฉพาะของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินลักษณะที่ 2 แบบใหม่

Studentloan System
ระบบ กยศ.
ระบบกู้ยืมเงินดิจิทัล DSL

สำหรับนักศึกษา
ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน
บันทึกสัญญาในระบบ
ยืนยันจำนวนเงินในระบบ
ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงิน
เข้าสู่ระบบ
ระบบเอกสารกยศ. LPRULOAN

สำหรับนักศึกษา
ส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์
ยืนยันกรอกจำนวนเงินจากระบบ DSL
ปริ้นใบเบิกเงินกู้ยืม
ปริ้นใบปะหน้าซองเอกสาร กยศ.
เข้าสู่ระบบ
ตรวจสอบใบเสร็จค่าเล่าเรียน

สำหรับนักศึกษา
ค้นหาจากรหัสนักศึกษา
รายการจ่ายค่าเล่าเรียนให้นักศึกษา
ใบเสร็จค่าเล่าเรียน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
เข้าสู่ระบบ
Register & Send
การลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect การยื่นคำขอกู้ยืมเงินและการทำสัญญา
LPRULOAN 29 พฤษภาคม, 2023
การลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect Download ได้แล้ววันนี้ ทั้ง iOS และ Android 📱 - https://bit.ly/2YNgNux หรือสามารถลงทะเบียนผ่าน website ได้ทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
LPRULOAN 29 พฤษภาคม, 2023
การยื่นคำขอกู้ยืมเงินในระบบ DSL

การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล และการแนบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอกู้ยืมเงินในระบบ DSL เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม
LPRULOAN 29 พฤษภาคม, 2023
การทำสัญญาในระบบ DSL

ขั้นตอนการทำสัญญาในระบบ DSL และการลงนามในสัญญา ภาคเรียนที่ 1/2566

สำหรับ ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องสถานศึกษาอื่นและผู้กู้รายใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม
Repayment
เงื่อนไขการชำระหนี้ กยศ.
LPRULOAN 10 มีนาคม, 2023
กยศ.ชำระง่าย จ่ายสะดวก หลากหลายช่องทางในการชำระหนี้

เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง ผู้กู้ยืมรุ่นพี่จะจ่ายทางไหนได้บ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม
LPRULOAN 10 มีนาคม, 2023
ขอบคุณพี่ๆ ที่ชำระเงินคืน กยศ. ในทุกช่องทาง!!!

ขอบคุณพี่ๆ ที่ชำระเงินคืน กยศ. ในทุกช่องทาง รวมถึงพี่ๆ ที่หักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสานฝัน ปันโอกาสของรุ่นน้องให้เป็นจริง มาช่วยกันแชร์คลิปนี้ถึงรุ่นพี่ อย่าลืม! ชำระเงินคืน กยศ. ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
LPRULOAN 10 มีนาคม, 2023
กยศ. สะพานแห่งโอกาส

กยศ. กองทุนหมุนเวียน ที่สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา เป็นเหมือนสะพานเชื่อมโอกาส ให้คนไทยทุกคนได้เดินทาง ไปสู่อนาคตที่ตัวเองใฝ่ฝัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

© StudentloanLPRU. All Rights Reserved.